Kontakt

KLG grupa više d.o.o.

Radnička cesta 55, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 (0)1 2014 615, fax. +385 (0)1 2014 617
info@klg-grupa.hr

Trgovački sud u Zagrebu Tt-10/3512-2
Temeljni kapital 20.000,00 kn u cijelosti uplaćen
Uprava Ines Katić Križmančić